ראשי

 
 
 
 

קטגוריות

מקצה 5 ק"מ

 

גברים נשים
עד 10 עד 10
עד 19 עד 19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50-59
60+ 60+

 

פרסים

10 ק"מ נשים/גברים – שוברים

 

מקום ראשון - 1500

מקום שני - 800

מקום שלישי - 300

 

5 ק"מ נשים/גברים– שוברים 

 

מקום ראשון - 1000

מקום שני - 500

מקום שלישי - 250